Дейности
НУ"Св. Софроний Врачански"

 2016-2017г.

Проучване на истории и легенди 

Книгите и библиотеките са неизчерпаем източник на знания. Учениците от втори клас посетиха Регионална библиотека "Хр. Ботев", за да проучат старите легенди на България. Откриха много нови книги и интересни  факти за нашия град, които не им бяха известни досега. Прочетохме легендата за Кърватата скала край Враца и Радан войвода - защитник на града.

Втора детска асамблея 

За споделяне на впечетления от обмен с ученици в Италия 

Ученици и учители, които участваха в едноседмично обучение в  Италия споделиха със своите съученици вълнуващи истории и впечетления от гр. Шака и децата от Училище"Данте Алигери".  Кристиян Стилиянов и г-жа Пойчева разказаха за гр. Палермо, за Сицилия и древните храмове в гр. Агридженте.  Александа Павлова и г-жа Тодорова представиха омагьосания замък, за гр. Шака и тайната му история. Предстоят нови проучвания на тайнствените скали в района на гр.Враца и в Португалия, гр. Браганса.

Посещение в Италия

Oт 19.03 до 26.03.17 г. в град Шака, Италия се проведе третата международна среща по проект "Истории, скрити в тайнствените скали", финансиран от програма Еразъм +.  В организираните ателиета и образователни посещения участваха учениците Кристиян Трифонов от ІІ-г клас, Алeксандра Власова, Иван Стоев от ІV-б клас и учителите Светлана Пойчева и Йорданка Тодорова.

Международният клас посети омагьосания замък в гр. Шака, най- стария парламент в гр. Палермо и научи нови италиански легенди за произхода на камъните и тяхното значение в живота на хората от най-дълбока древност.

Каменните кули на Враца

Проучване и изобразяване на конструкциите

Две стари средновековни кули се издигат в центъра на нашия град. Враца е единственият град в България, който има запазени две каменни  кули- Куртпашовата и на Мешчиите. Те са изградени от местни майстори и са важни архитектурно-исторически паметници от българското средновековие.

Кулата на Мешчиите има  квадратен план с размери 9,95 х10,20м и височина на каменното тяло 13,40м. Градена е от ломени камъни, споени със силен хоросанов разтвор. Дебелината на стените е 1,80м. Кулата е с жилищно-отбранителен характер.

Къщите в България

Проучване и мини-проекти

В Европа най-много към тази технология се завръщат в наши дни в Англия, Франция, Германия и Холандия. 

Изложба от къщи по проекта на учениците от III-а клас

Проучване на материалите за построяване на къща от миналото до наши дни започна в класовете на проекта.  В българската история при изграждането на къщи от естествени материали най-често са използвани т.нар. паянтови конструкции, тоест върху един дървен скелет като пълнеж се използва глина или кирпич, камъни и слама. Другата строителна техника, която е била на мода през 50-те години, е къща само от кирпич с дебели глинени зидове около 50 см.

Детска среща асамблея

За споделяне на впечетления от първия обмен с ученици във Франция

Г-жа Пойчева представи новите дейности за следващата мобилност до Сицилия, Италия през месец март 2017г. 

На 23.12.2016г. се проведе среща за представяне на дейностите по време на образователното посещение с ученици във Франция. 

На тази среща учениците от IV-в клас Анна-Мария, Катрин и Петър споделиха вълнуващи моменти и впечатления от пътуването до Бриансон - Франция пред своите приятели от II-г, IV- б и IV-в клас.

Учениците слушаха с притаен дъх за първото пътуване в непознато европейско училище, за новите приятели, за гостоприемството на френските семейства и интересни моменти от петдневния престой в гр. Бриансон 

Откиване на златното съкровище на траките


Щедрата природа е привлякла в земите на България човека от най-дълбока древност. В продължение на хиляди години те са населявани от смели, свободолюбиви и талантливи траки. Те са творци и на първите в историята на човечеството златни предмети. Златният венец, наподобяващ лаврови клонки, който тежи 205 г. най-чисто злато, доказва, че в могилата е била погребана тракийска принцеса. Златният венец се допълва от златни обеци, изящно украсени в долната част с фигурки на сфинксове. 

На 9. 12.2016 г. в  РИМ Враца проучихме тайните на  съкровищата, открити в Могиланската могила.

Запомнихме красив сребърен наколенник, носен от тракийски ездач в битка за предпазване на долната част на крака, с богата украса на места и позлатена. Горната част на наколенника е оформена като женско лице с големи бадемови очи. Видяхме изящна сребърна амфора, която прилича на шишарка. Според учените, тя е част от одриски царски сервиз. 

Среща с миньор


На 8. 12.2016 г. в НУ " Св. Софроний Врачански" се проведе среща с представител на миньорската професия. Учениците от трети и четвърти клас се срещнаха с г-н Тодор Вълков, който е бивш миньор и целия си трудов стаж е прекарал в земните недра. В изключително интересна беседа, той ни разказа за вълнуващата, но и тежка професия на миньора. 

Научихме как протича един работен ден под земята, какви опасности се крият в подземните лабиринти, как се добиват и обработват природните богатства. Особен интерес предизвикаха различните руди, които беше донесъл той и начина, по който се извличат металите от тях. Учениците бяха запленени от разказите му и го обсипаха с много въпроси за подземните богатства, на които той отговори подробно и изчерпателно.  

Посещение на Могиланската могила


В центъра на гр. Враца, България се намира стара могила, наричат я Могиланската могила. Открили са я през 1966г. при обикновени разкопки. Мястото е много красиво и невероятно близо до нашето училище . Вероятно е царска гробница на членове от династията на тракийското племе трибали през 4 век пр.н.е. В гробници са намерени скелет на младо момиче със златен венец, колесница и 3 коня с техните сребърни принадлежности. Находките се съхраняват в Регионалния исторически музей, Враца. Ще ги открием.

Изложба от каменни къщи

и мини музеи

Построихме здрави конструкции на праисторически къщи от камъни и глина. Успяхме да поставим покриви и те не паднаха. Подредихме изложби от къщи и музеи във фоайето на НУ"Св.Софроний Врачански" за радост на родители и съученици.

Ателие за изработване на праисторическо жилище

от камъни и глина

След теоретичната част последва практическа. В ателие заедно  с приятелите от  Историческия учебен музей, децата изработиха красиви глинени къщи, подобни на праисторическите с камъни и сламени покриви. Една от най-сложните части в строителството е поставянето на покрив! Благодарим от сърце за помощта и сътрудничеството на Тихомир Машов и РИМ гр. Враца! 

Происторическите жилища са наземни, имат правоъгълен план и се състоят от едно или две помещения. Ориентирани са с дългата си ос от север на юг. Те са строени от забити в земята колове преплетени с пръти, дебело измазани от вътре и от вън с глина. Входовете са разположени най-често от юг, а отоплителните им съоръжения (пещи) - в северната част на сградите. Културата Градешница е сред последните открития на врачанските археолози. Тя датира от ранната каменно-медна епоха, обхващаща територията на Западна и Северна България. В литературата тя е известна като класически представител на културите на врязаната керамика. Това определение идва от богато украсените с врязани орнаменти, в много случаи инкрустирани с бяла материя, керамични фигурки и съдове, независимо от формата и предназначението им. Думата култура означава  човешка общност (племе) с подобна материална и духовна култура, заемаща определена територия. Поради липсата на писмени или други сведения, указващи името на тази общност,  се дава името на най-близкото съвременно селище, където за първи път е открита.

Исторически, проучвателски и конструктивни дейности

Проучване на праисторическо жилище 

Какво е праисторическо жилище от глина от Градешница? 

Учениците от II-г клас и г-жа Пойчева посетиха Регионален исторически музей - гр. Враца и разгледаха експозиция за живота на хората през праисторическата епоха, за бита на траките и прабългарите. 

Децата обогатиха своите познания за миналото и живота на хората в нашия роден край. Запознахме се с последните изследвания културата Градешница


Втори период : Еволюция на каменни конструкции

  

Посещение във Франция

от 5 до 11 ноември 2016

Първото краткосрочно образователно посещение и обмен на ученици се проведе в Начално училище "Oронс фин" в гр. Бриансон, Централна Франция. Учениците Анна-Мария Мирославова, Катрин Асенова и Петър Щерев, заедно с г-жа Светлана Пойчева - координатор на проекта и г-жа Илонка Цветина участваха в работна среща в гр. Бриансон, Франция заедно с партньори - ученици и учители от Италия, Португалия и Полша.

Предложения за лого

Подготвяме предложения за лого на проекта. Предложенията ще бъдат представени по време на мобилността във Франция и ще бъде избрано съвместно лого на проекта.

Кореспонденция с партньорите

Написахме писма до класовете на партньорите. Представихме  класовете, училището, района и страната. Децата, които ще участват в първа мобилност, ще предадат кореспонденцията.

Започваме  колекция със скали и минерали


Започнахме   първата колекция със скали и минерали. 

Първите камъни са украсени в изобразителните класове.  

Проучвателска екскурзия до гр.София  


Екскурзия за проучване на скалите и минералите  се проведе през месец октомври в Националния природонаучния музей в гр. София. Учениците наблюдаваха скални образци, скъпоценни и полускъпоценни камъни и минерали.

Учениците посетиха и Националният археологически музей и разгледаха копието в реални размери на Мадарски конник, което е поставено точно срещу главния вход. 

Транснационална  среща 

по проекта във Враца, септември 2016г

В периода 24- 26 септември 2016 г., в НУ "Св. Софроний Врачански" се проведе първата транснационална среща за организиране на дейностите по проект "Истории, скрити в тайнствените скали" , който е и първият стартиран от трите спечелени проекта на училището по програма "Еразъм +" .

В работните срещи взеха участие директори и учители от страните-партньори по проекта - Полша /координатор/, България, Франция, Португалия и Италия. Сътрудничеството е насочено върху това, децата от европейските училища да повишат знанията си за Земята и за необходимостта от съхраняване на нашата Планета. Това ще им позволи да открият нейната неповторима красота и истинска стойност

Входяща анкета  

за познанията за страните партньори

i

През месец септември създадохме  и реализирахме  първа Анкета за учители и ученици, за да установим  знанията на децата за страните в Европа, за областите на партньорите и културните познания за Полша, Португалия, Франция и Италия.