Партньори
по проекта са училища в Полша, България,  Италия, Португалия, Франция 

Франция гр. Бриансон 

Италия, гр. Шака

Открийте централната част
 на  Франция, Сицилия