Еразъм+ проект                                   
                                            "Истории, скрити в тайнствените скали"                                                                              България 2016-2017                               

Учениците ще трябва да открият и разберат опасността,която съществува ако неразумното използване на природните ресурси продължава. Нашите ученици ще наблюдават внимателно земята, ще разберат как хората са се настанили върху нея, каква е нейната история. Те ще чуят историите на скалите и камъните и ще могат да ги разказват на другите европейци. 

Темата на проекта е свързана със скалите. За да се построи обединена Европа, ние имаме нужда от проучване на добър материал за строителство (камъни, скали, минерали) и от изграждане на добри специалисти, които да са добре обучени и съзнателни конструктори. В бъдеще нашите ученици, ще започнат да изграждат бъдещето и ще трябва да избират добри материали, без да унижтожават околната среда. Те ще трябва и да се погрижат за запазване на вече построеното, защото ще го наблюдават по време на проекта и ще го съхраняват съзнателно  през целия си живот.

Цели на проекта


Ще трябва да изработят и използват образователни стратегии, за да се постигне по-голяма ефективност на преподаването и ученето. Цел на проекта е да се повиши мотивацията на учениците да изучават чужди езици и да се развие директна комуникация с ученици и преподаватели от партньорските училища.

Проектът ще ни помогне да разбере околната действителност.Той цели да разпали интереса на децата към Земята и да се повиши знанията за необходимостта от защита на нашата планета. Това ще им позволи да открият нейната красота и истинска стойност. Ще създаде навика да търсят знание и да го прилагат в практически и артистични дейности.