Нашият екип

Г-жа Илияна Любенова и и учениците от 3- а клас 

Г-жа Йорданка Тодорова  и и учениците от 4- б клас

Г-жа Илонка Цветина и  и учениците от 4- в  клас 

Г-жа Светлана Пойчева и учениците от 2- г клас